Ban Giám Hiệu và các Giáo Sư 
Cô Túy Nga và Cô Trinh
[480x330]
Cô Túy Nga và Cô Trinh *
Viewed: 490 times.

Cô Trương Mộng Ngọc - Pháp Văn
[600x483] [743x598]
Cô Trương Mộng Ngọc - Pháp Văn
Viewed: 437 times.

Cô Trần thị Lệ Khanh
[343x275]
Cô Trần thị Lệ Khanh
Viewed: 364 times.

Cô Tuyet Sương va co Do Thi
[600x404] [800x538]
Cô Tuyet Sương va co Do Thi
Viewed: 339 times.

Cô Xuân Sanh và một nhóm bạn TV ở Úc Châu
[600x450] [640x480]
Cô Xuân Sanh và một nhóm bạn TV ở Úc Châu
Viewed: 407 times.

Cac' GS Hiền,Ninh,Nại & học tṛ
[600x450] [1024x768]
Cac' GS Hiền,Ninh,Nại & học tṛ *
Viewed: 439 times.

Cac' GS Lộc và Giảng
Tiệc Tất niên
[600x370] [640x395]
Cac' GS Lộc và Giảng
Tiệc Tất niên
Viewed: 369 times.

Cac' GS Lộc và Ng. Đủ
[600x401] [978x654]
Cac' GS Lộc và Ng. Đủ
Viewed: 381 times.

Cac' GS Tẩm và Xuân Sanh họp mặt tại Úc
[600x450] [640x480]
Cac' GS Tẩm và Xuân Sanh họp mặt tại Úc
Viewed: 411 times.

Co Kim Thi - ViệtVăn & CôngDân
 Cô Tố Lan - ViệtVăn & Sử
[171x137]
Co Kim Thi - ViệtVăn & CôngDân
Cô Tố Lan - ViệtVăn & Sử
Viewed: 394 times.

CoMongNgoc NhatA3 edited
[600x401] [1024x685]
CoMongNgoc NhatA3 edited
Viewed: 303 times.

Co Nguyễn Hồng Diệp
[600x323] [640x344]
Co Nguyễn Hồng Diệp
Viewed: 378 times.

Co^ Đỗ Thi và Đệ Nhất A2 1964_1965
[600x394] [835x548]
Co^ Đỗ Thi và Đệ Nhất A2 1964_1965
Viewed: 332 times.

Co^ Lệ Khanh và Đệ Ngũ B3 (60-61)
[539x340]
Co^ Lệ Khanh và Đệ Ngũ B3 (60-61)
Viewed: 372 times.

Co^ Tuyet Suong và Đệ Nhị A2_63-64
[600x404] [1024x689]
Co^ Tuyet Suong và Đệ Nhị A2_63-64 - Administrator (admin)
Viewed: 316 times.

Co^ Tuyet Suong Voi Đệ Nhị A1 1963-1964
[600x375] [640x400]
Co^ Tuyet Suong Voi Đệ Nhị A1 1963-1964

Viewed: 389 times.

DSCN0818800
[400x300] [800x600]
DSCN0818800
Viewed: 373 times.

DSCN1549800
[300x400] [768x1024]
DSCN1549800 *
Viewed: 398 times.

DSCN1551800
[300x400] [768x1024]
DSCN1551800
Viewed: 361 times.

Giáo Sư TV ở VN
Các cô : Đủ, Vân Nhung, Chi Hương,Ninh
[510x330]
Giáo Sư TV ở VN
Các cô : Đủ, Vân Nhung, Chi Hương,Ninh
Viewed: 406 times.

* Comments available for this item.
Powered by Gallery v1 RSS